Naše hojdačky sú vyrábané v súlade s STN

Oceľové konštrukcie vyrábané pod názvom:

  • Hojdačka „pre tri deti“
  • Hojdačka „pre dve deti“
  • Malá hojdačka „Vika“

sú určená na zavesenie detských hojdačiek a sú vyrobené v súlade s požiadavkami a skúšobnými metódami štátnej technickej normy STN-EN 1176, ktorá je slovenskou verziou európskej normy EN 1176-1.2017 a definuje všetky požiadavkyo bezpečnosti a realizácií detských ihrísk.